BANJA HERKULANA -TURN SEVERIN

BANJA HERKULANA -TURN SEVERIN

Cena već od 25€ po osobi

BANJA HERKULANA -TURN SEVERIN

-Sa druge strane Dunava-

DATUM REALIZACIJE: 23.mart

Herkulane (Băile Herculane) -Banja Herkulana -na 170 metara visine Karpata, u živopisnom kanjonu reke Černe jedna je od najstarijih banja sveta i jedna od prvih u Evropi registrovanih za lečenje i rehabilitaciju. Upravo u njoj su obitavali carica Marija Terezija, car Franc Jozef i njegova supruga Elizabeta-Sisi, Aleksandar Obrenović, kralj Karol i mnogi drugi. Zahvaljujući njenim termalnim izvorima, Hercules je upravo tu dobio nadmoćnu snagu kojom je pobedio Hidru-devetoglavu zmiju koja je ubijala stoku i ljude i činila mnoga zla.

Turn Severin (Drobeta Turnu Severin) na izlazu Dunava iz planinskog dela,na samoj granici sa Srbijom, predstavlja Gvozdenu kapiju Dunavske klisure. Vodeni toranj po kome grad nosi naziv, podnožje Trajanovog mosta, logor Drobeta, Muzej Gvozdena kapija, Palata kulture, mnogobrojni vrtovi i parkovi koji postoje koliko i sam grad, čine nezaobilazan deo svake posete. Takođe opravdavaju grčevitu borbu Decebala, poslednjeg Tračkog kralja da sačuva sve ovo za svoj narod.

PROGRAM PUTOVANJA: BEOGRAD- POŽAREVAC – BANJA HERKULANA– TURN SEVERIN – POŽAREVAC-BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 04,45h sa parkinga kod Kuće Cveća, iz Požarevca u 06,00h sa dolaznog perona autobuske stanice. Putovanje sa usputnom pauzom za odmor preko Velikog Gradišta, Golupca, Đerdapskom klisurom ka graničnom prelazu Đerdap I, koji se nalazi nadomak Kladova. Nakon obavljanja graničnih formalnosti odlazak u Banju Herkulanu. Obilazak Herkulovog izvora slane termalne vode, terme iz rimskog perioda, simbola banje-bronzane statue Herkula, park sa stablom mamutske sekvoje.. Slobodno vreme za individulani obilazak. U dogovoreno vreme odlazak do Turn Severina. Obilazak grada: Dvorana Radu Negru, Palata kulture Teodor Kostesku, kinetička fontana, crkva Grčesku, spomenici Decebalu i Trajanu.. Odlazak u tržni centar „Severin Shopping Center“. U dogovoreno vreme, polazak za Požarevac/Beograd.P utovanje sa usputim pauzama za granične formalnosti i odmor. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA:

POLAZAK IZ POŽAREVCA: 25€

POLAZAK IZ BEOGRADA: 30€

                                                 popust za decu do 10 godina   -20%

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Ulaznice za muzeje i druge kulturno-istorijske spomenike
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.

Program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika.

Minimalni broj putnika za realizaciju polaska iz Beograda je 15.

 

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA MobiLitas doo POŽAREVAClicenca OTP 71/2021

Cenovnik br. 1 od  31.1.2024 

PROGRAM PUTOVANJA:BEOGRAD- POŽAREVAC – BANJA HERCULANA– TURN SEVERIN – POŽAREVAC-BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 04,45h sa parkinga kod Kuće Cveća, iz Požarevca u 06,00h sa dolaznog perona autobuske stanice. Putovanje sa usputnom pauzom za odmor preko Velikog Gradišta, Golupca, Đerdapskom klisurom ka graničnom prelazu Đerdap I, koji se nalazi nadomak Kladova. Nakon obavljanja graničnih formalnosti odlazak u Banju Herkulanu. Obilazak Herkulovog izvora slane termalne vode, terme iz rimskog perioda, simbola banje-bronzane statue Herkula, park sa stablom mamutske sekvoje.. Slobodno vreme za individulani obilazak. U dogovoreno vreme odlazak do Turn Severina. Obilazak grada: Dvorana Radu Negru, Palata kulture Teodor Kostesku, kinetička fontana, crkva Grčesku, spomenici Decebalu i Trajanu.. Odlazak u tržni centar „Severin Shopping Center“. U dogovoreno vreme, polazak za Požarevac/Beograd.P utovanje sa usputim pauzama za granične formalnosti i odmor. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima.

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 5 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (zastoji na putu i sl…)
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.
 • Gotovinski
 • Čekovima građana
 • Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
 • Administrativnom zabranom (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

Slični/preporučeni aranžmani