BUDIMPEŠTA-TIHANJI-BALATON-SENT ANDREJA

BUDIMPEŠTA-TIHANJI-BALATON-SENT ANDREJA

Cena već od 149€ po osobi

BUDIMPEŠTA-TIHANJI-BALATON-SENT ANDREJA

FESTIVAL LAVANDE

DATUMI REALIZACIJE : 28.jun-1.jul 2024

Da li ste znali da je Tihanj pre nekoliko godina izabran za najlepše obnovljeno naselje u Evropi?

Posetite prvu veliku industrijsku plantažu lavande u Mađarskoj, koja vas čeka na Tihanjskom poluostrvu! Pustite da vas začaraju ljubičasta polja lavande koja odišu atmosferom Provanse, degustirajte razne poslastice sa lavandom, čuvenu krempitu od lavande, sokove, kupite kozmetiku I druga čudesa od ove prelepe biljke koja mami uzdahe turista iz celog sveta, učestvujte u uzbudljivim programima Festivala lavande i uberite onoliko lavande, koliko samo želite!.

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC -BEOGRAD-BUDIMPEŠTA-TIHANY-BALATON-SENT ANDREJA-BEOGRAD – POŽAREVAC

 1. dan POŽAREVAC/BEOGRAD- BUDIMPEŠTA

Polazak grupe iz Požarevca u 04:00h sa dolaznog perona autobuske stanice. Putovanje preko Novog Sada i Subotice sa usputnim pauzama radi odmora. Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Trg Heroja, Andraši bulevar, Baletski institut, Opera, Ruzveltov trg, Lančani most, Ribarski bastion i Crkva Matije Korvina, kraljevski dvorac. Kraće slobodno vreme u Budimu. Odlazak na Citadelu. Povratak do centra grada – ulica Vaci. Slobodno vreme. Vožnja do hotela. Smeštaj u hotel. Fakultativno: krstarenje Dunavom. Noćenje.

 1. dan BUDIMPEŠTA-TIHANY-ŠIOFOK-BALATON-BUDIMPEŠTA

Doručak. Dolazak u Tihanj, koji se nalazi na poluostrvu koje deli jezero Balaton na dva dela. Lavanda je imala veliku ulogu u razvoju ovog mesta, te je uzgoj ove divne biljke deo tradicije.Što se tiče samog grada, osećaćete se kao da ste deo neke priče, ili u muzeju na otvorenom! Stare kućice, zelenilo, pogled na torkiznoplavo jezero..Posle polja lavande, mnogobrojnih fotografija , polazimo prema gradu Šiofok, najvećem I najluksiznijem letovalištu BalatonaDivne plaže, odlična klima razlozi su zašto je ovo veoma razvijeno turističko mesto i jedno od najbogatijih opština Mađarske. Često nazivaju ovo mesto ,,glavnim gradom Balatona“. Posle kraće šetnje I pauze za kafu polazak prema Budimpešti. Slobodno vreme. Fakultativno: večera na čardi Noćenje.

3.dan BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA

Po dolasku u Sent Andreju obilazak grada: Trg Vuka Karadžića, rodna kuća Jakova Ignjatovića, Požarevačka i Beogradska crkva, krst Cara Lazara, trgovački krst na istoimenom trgu, Trg Cara Lazara. U dogovoreno vreme  povratak u Budimpeštu. Slobodno vreme u nekom od tržnih centara. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju.

4,dan BEOGRAD/POŽAREVAC

CENA ARANŽMANA 159€ iz Požarevca

149€ iz Beograda

Doplata za polaske iz: Majdanpeka – 10€, Golupca -8€, Velikog Gradišta 5€ (minimum 10 putnika)

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
 • Smeštaj u ibis Budapest Citysouth 3* , u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama (standardno opremljene u skladu sa lokalnom kategorizacijom – usluga na bazi 2 noćenja sa doručkom
 • Obilasci po programu u pratnji lokalnog vodiča
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana
 • Troškovi organizacije

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje-Agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima kompanije Dunav osiguranje.

POPUSTI I DOPLATE:

 • Doplata za 1/1 sobu – 70€

FAKULTATIVNI IZLETI:

– Krstarenje Budimpeštom-20€

– Večera na čardi -30€

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena je prikazana u evrima po osobi. Plaćanje je vrši u dinarima po srednjem kursu NBS. Mogućnost plaćanja:

– 30 % prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska

Čekovima, bez uvećanja u ratama do 15.07.2024 god.:

o          Gotovinski

o          Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA

o          Administrativnom zabranom u ratama do 15.07. 2024 god. (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

Program je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA MobiLitas DOO Požarevac

Program br.1 od 22.04.2024

Hotel ibis Budapest Citysouth 3*- https://all.accor.com/hotel/1682/index.en.shtml

PROGRAM PUTOVANJA: POŽAREVAC -BEOGRAD-BUDIMPEŠTA-TIHANY-BALATON-SENT ANDREJA-BEOGRAD – POŽAREVAC

 1. dan POŽAREVAC/BEOGRAD- BUDIMPEŠTA

Polazak grupe iz Požarevca u 04:00h sa dolaznog perona autobuske stanice. Putovanje preko Novog Sada i Subotice sa usputnim pauzama radi odmora. Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Trg Heroja, Andraši bulevar, Baletski institut, Opera, Ruzveltov trg, Lančani most, Ribarski bastion i Crkva Matije Korvina, kraljevski dvorac. Kraće slobodno vreme u Budimu. Odlazak na Citadelu. Povratak do centra grada – ulica Vaci. Slobodno vreme. Vožnja do hotela. Smeštaj u hotel. Fakultativno: krstarenje Dunavom. Noćenje.

 1. dan BUDIMPEŠTA-TIHANY-ŠIOFOK-BALATON-BUDIMPEŠTA

Doručak. Dolazak u Tihanj, koji se nalazi na poluostrvu koje deli jezero Balaton na dva dela. Lavanda je imala veliku ulogu u razvoju ovog mesta, te je uzgoj ove divne biljke deo tradicije.Što se tiče samog grada, osećaćete se kao da ste deo neke priče, ili u muzeju na otvorenom! Stare kućice, zelenilo, pogled na torkiznoplavo jezero..Posle polja lavande, mnogobrojnih fotografija , polazimo prema gradu Šiofok, najvećem I najluksiznijem letovalištu BalatonaDivne plaže, odlična klima razlozi su zašto je ovo veoma razvijeno turističko mesto i jedno od najbogatijih opština Mađarske. Često nazivaju ovo mesto ,,glavnim gradom Balatona“. Posle kraće šetnje I pauze za kafu polazak prema Budimpešti. Slobodno vreme. Fakultativno: večera na čardi Noćenje.

3.dan BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA

Po dolasku u Sent Andreju obilazak grada: Trg Vuka Karadžića, rodna kuća Jakova Ignjatovića, Požarevačka i Beogradska crkva, krst Cara Lazara, trgovački krst na istoimenom trgu, Trg Cara Lazara. U dogovoreno vreme  povratak u Budimpeštu. Slobodno vreme u nekom od tržnih centara. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju.

4,dan BEOGRAD/POŽAREVAC

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika. Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
 • Uslov za realizaciju ovog putovanja je da putnik poseduje biometrijski pasoš. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost i neće izvršiti povraćaj novca u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz obavi minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (gužva na granicama, zastoji na putu…).
 • Ukoliko pratilac grupe proceni da je putovanje u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i FREE SHOP).
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena je prikazana u evrima po osobi. Plaćanje je vrši u dinarima po srednjem kursu NBS. Mogućnost plaćanja:

– 30 % prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska

Čekovima, bez uvećanja u ratama do 15.07.2024 god.:

o          Gotovinski

o          Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA

o          Administrativnom zabranom u ratama do 15.07. 2024 god. (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

Slični/preporučeni aranžmani