Napomene

Molimo Vas, da pročitate sledeće napomene organizatora putovanja

U agenciji: 

Usmene informacije koje dobijete u agenciji nisu obavezujuće i ukoliko imate posebne potrebe i želje, tražite pismenu potvrdu u vezi navedenog, u suprotnom nemate pravo žalbe za neizvršenu uslugu koja Vam je eventualno usmeno obećana. Gore navedeno se obično odnosi na : numerisanje sedišta u autobusu, numeraciju, soba i položaj terase, uslugu predstavnika na destinaciji, informacije o individualnom viziranju…  Slike koje se nalaze u katalogu i na sajtu su primer smeštaja u datoj vili/hotelu. Smeštaj ne mora biti „identičan“ kao na slici, ali je u istoj kategorizaciji kao prikazani.

Putne isprave i vize:

Putnicima koji ne poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije i dalje je potrebna viza po dokumentaciji – detaljnije u agenciji. Putnici koji ne poseduju pasoš Republike Srbije dužni su da sami provere vizni režim za zemlju u koju putuju i preko koje putuju u tranzitu. Svi maloletni putnici, bez obzira čiji pasoš poseduju, moraju imati pismenu saglasnost roditelja. Svi putnici moraju imati polise medjunarodnog osiguranja za putovanja u inostranstvo, kako bi izbegli nepotrebne probleme na granicama. Lično ste odgovorni za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Putna isprava/pasoš mora biti važeća i trajanje iste najmanje 6 meseci od dana završetka planiranog putovanja.

Sopstveni prevoz:

Kada planirate sopstveni transfer do destinacije, morate biti svesni da je to individualno putovanje i shodno tome postupajte. Lično se raspitajte o ruti puta, o dokumentaciji i opremi potrebnoj u Vašem vozilu, zakonima u zemlji u koju idete i kroz koje prolazite. Viziranje se vrši lično. Dešava se da gosti stignu u toku noći na destinaciju ili rano ujutru i da nisu u mogućnosti da kontaktiraju predstavnika agencije i da moraju čekati da bi se smestili. Ukoliko neka vila/hotel poseduje parking, to ne znači garantovano raspolaganje istim.

Autobuski prevoz:

Svaki putnik koji koristi autobuski prevoz mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati. Putnik će prihvatiti dodeljeno sedište. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrdjen u agenciji i nije uvek idealno sproveden zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (gužve na granicama, zastoji na putu…) molimo Vas za razumevanje. Prevoz do destinacije ne podrazumeva uvek prevoz do samog smeštajnog objekta, naročito kada fizički nije moguće da autobus priđe vili/hotelu, pa Vas molimo za razumevanje ukoliko treba određenu distancu prepešačiti sa prtljagom. WC u autobusima po pravilu nije u upotrebi na navedenoj relaciji. Poželjno je da obeležite Vaš prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Za zaboravljene stvari u autobusu agencija kao prevoznik nije obavezna. Molimo Vas da poštujete savete pratioca grupe i ne izlazite iz autobusa ukoliko to nije planirano (na graničnim prelazima, naplatnim rampama…). Pratilac grupe će podeliti nazad pasoše po ulasku u stranu državu i od tog trenutka agencija nije odgovorna za gubljenje ili oštećenje istih. Putnik se može obratiti predstavniku agencije na destinaciji u vezi čuvanja dokumenata u sefu.

Na destinaciji:

Smeštaj putnika/gosta u objekte je posle 14 h. Grupa koja je u vili/hotelu boravila pre Vas napušta sobe/app u 09 h i potrebno je neko vreme da se sobe pripreme, pa Vas molimo za razumevanje. Kreveti u sobama su prilagođeni planiranom broju gostiju i mogu biti singl (standardni mali za jednu osobu), francuski (dupli za dve osobe), kao i fotelja na izvlačenje (za jednu osobu). Pribor u kuhinji nekada nije kompletan i dešavaju se oštećenja opreme u vili/hotelu, te Vas molimo da se, ukoliko uočite nedostatke, obratite našem predstavniku ili osobi u vili/hotelu radi evidentiranja i otklanjanja istog. U suprotnom, za eventualnu štetu ili nedostatak Vi ćete biti odgovorni. Peškiri, toalet papir i ostali higijenski pribor nisu sastavni deo sobe. Agencija na svakoj destinaciji ima lokalnu agenciju koja je dužna da vodi računa o gostima. Posao te osobe nije da obilazi goste svaki dan i nije obavezna da se odaziva na svaki zahtev putnika koji nekada ne razumeju svrhu predstavnika. Predstavnik je tu da reši svaki problem, da posreduje izmedju hotelijera i putnika, da daje tražene informacije. Nekada ima nerealnih zahteva na koje predstavnik nije dužan da odgovori. Agencija nije organizator fakultativnih izleta na destinaciji, ne garantuje kvalitet rent-a-car agencija, restorana itd. Za navedeno, predstavnik može dati predlog ili preporuku ali time agencija ne preuzima odgovornost za neizvršene usluge. U slučaju da Vam je neophodna lekarska pomoć, molimo Vas da se prethodno obratite našem predstavniku kako bi Vaše eventualne troškove pokrili međunarodnim osiguranjem.