Podaci

POSLOVNO IME: MobiLitas d.o.o. POŽAREVAC

SKRAĆENO POSLOVNO IME: MobiLitas d.o.o.

SEDIŠTE: 12 000 POŽAREVAC, MOŠE PIJADE 9

PRETEŽNA DELATNOST: 4931- Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

MATIČNI BROJ: 07163851

PIB: 101974022

TEKUĆI RAČUNI:  325-9500500107058-92 OTP BANKA

TURIZAM

PRETEŽNA DELATNOST: 7911 – Delatnost putničkih agencija

POSLOVNICA POŽAREVAC

Kontakt telefoni:  (+381) 12 513507, (+381) 12 525771

Email: turizampo@mobilitas.rs

POSLOVNICA BEOGRAD

Kontakt telefoni: (+381) 11 3621344, (+381) 11 2681134

Email: turizambg@mobilitas.rs